Christian Childcare Program Uganda

Aktivity našej ugandskej partnerskej organizácie Christian Childcare Program (CCP) sú najmä vo východnej Ugande, najmä v meste Mbale a jeho okolí. Pobočka v Ugande bola založená v roku 1983. CCP Uganda sa skladá z miestnej rady 7 dobrovoľníkov z rôznych cirkví a kmeňov. Každodenný management je v rukách riaditeľov a riadiaceho tímu.

  • V nadácii sú rôzne oddelenia:
  • Oddelenie sociálnej starostlivosti. Miesto, kde sa sociálni pracovníci starajú o sponzorované (adoptované) deti. Patrí tam aj vlastná materská škôlka, bytový projekt a IGA (tzv. kozí projekt).
  • Inštitút odborného vzdelávania. Odborné výcvikové centrum, ktoré pozostáva z 2 veľkých škôl s výcvikovými kurzami pre rôzne povolania, pre chlapcov aj dievčatá – s kapacitou 1 250 študentov.
  • Farma v Bulambuli. Táto farma má rozlohu 85 hektárov a patrí k nej aj kozia farma.
  • Ústredná správa. Sem patrí oddelenia financií, personalistiky a administratívy.