Wachtlijst en aanmelding

Op onze wachtlijst staan om privacy redenen geen foto’s van de kinderen. Vanzelfsprekend krijg je wel een foto wanneer je besluit één of meer van de kinderen te gaan sponsoren. Op de foto hiernaast staan willekeurige kinderen.
Onderaan deze pagina vind je het formulier om je keuze op te geven. Ook als je geen voorkeur hebt, kun je dat aangeven.

Wil jij het verschil maken in een van deze levens?


Elvix

Elvix is zes jaar oud en hij is de 3e met 2 broers en 3 zussen. Hij gaat naar school in P1. Zijn vader stierf 5 jaar geleden aan aids. Elvix verblijft bij zijn grootouders die voor hem zorgen. Ze zijn zwak en kunnen niet veel doen om hun brood te verdienen. De moeder is hiv-positief. Ze probeerde te hertrouwen na de dood van haar man, maar na het krijgen van een baby is haar gezondheid verslechterd. Ze is nu in het huis van haar ouders en een grote last voor de familie. Ze wonen in een armoedig huis.

Judith

Judith is zes jaar oud en ze is als 3e geboren met 2 broers. Ze gaat naar de kleuterschool. Haar vader leeft nog, maar hij zit levenslang vast. Nadat de vader gevangen was gezet, liet de moeder de kinderen in 2016 achter en verdween tot op heden. Judith blijft bij haar arme oma die voor haar zorgt.

Mary

Mary is zes jaar oud en ze heeft vijf broers en een zus. Zij is geboren als zesde. Ze gaat naar school in P1. Haar vader stierf in een verkeersongeluk. Mary verblijft bij haar tante die voor haar zorgt. Na de dood van de vader werd het leven moeilijk en nam de tante haar mee naar haar huis. De tante is een weduwe en werkloos, maar met veel afhankelijken om te ondersteunen.

Regan

Regan is vijf jaar oud en hij heeft een broers en twee zussen. Hij is de jongste. Hij gaat naar school in P1. Zijn moeder overleed in december 2020 aan de gevolgen van zweren in de darm. Regan is niet erg gezond en heeft medisch onderzoek nodig.  De Vader liet alle kinderen in de steek en nu verblijven ze bij hun grootmoeder van moederskant die 70 jaar oud is.

Jeresom

Jeresom is geboren in 2014 en heeft 3 broers. Hij is de tweede in de rij. Jeresoms vader overleed in 2019 aan aids. Zijn moeder leeft nog, maar ze is ook zwak door hiv/aids. Ze begon ook te drinken en is niet in staat om voor haar kinderen te zorgen. Zijn tante zorgt nu voor hem, maar de omstandigheden zijn arm. Hij zit op school in primary one. Jeresom is een broer van Simon.

Simon

Simon is geboren in 2013 en heeft 3 broers. Hij is de eerstgeborene. Simons vader overleed in 2019 aan aids. Zijn moeder leeft nog, maar ze is ook zwak door hiv/aids. Ze begon ook te drinken en is niet in staat om voor haar kinderen te zorgen. Zijn tante zorgt nu voor hem, maar de omstandigheden zijn arm. Hij zit op school in primary one. Simon is een broer van Jeresom.

Jonah

Jonah is geboren in 2015 en heeft 2 broers. Hij is de eerstgeborene. Jonah’s vader overleed in 2019 aan ernstige malaria. Zijn moeder leeft nog, maar ze is een klein boertje zonder inkomen. De moeder probeert in tuinen van andere mensen te werken om wat geld te verdienen voor de kost. Jonah zit op de CCP kleuterschool in de laatste klas.

Cyrus

Cyrus is geboren in 2015 en heeft 1 broer. Hij is de eerstgeborene. Cyrus’ vader overleed in 2019 aan ernstige meningitis. Zijn moeder leeft nog, maar Cyrus blijft bij zijn grootouders die voor hem proberen te zorgen. Hij zit op de NAF kleuterschool in de laatste klas. De moeder is een boertje zonder inkomen. De familie is erg arm.

Peter

Peter is geboren in 2015 en heeft 3 broers. Hij is als tweede geboren. Peters vader overleed in 2015 aan diabetes. De moeder van Peter verliet haar echtelijke woning vanwege moeilijke omstandigheden en nu is ze terug bij haar ouders. Ze probeert koekjes te verkopen, maar het leven is erg moeilijk. Het gezin is erg behoeftig gezien het feit dat de grootouders te oud zijn om inkomen te verwerven. De grootouders zijn kleine boeren zonder bron van inkomsten.

Margret

Margret is geboren in 2014 en heeft 1 broer en 1 zus van verschillende vaders. Margret is de eerstgeborene. Haar vader overleed in 2018. Margrets zeer jonge moeder woont nu bij een andere man, die de andere kinderen niet accepteert. Margret is volledig in handen van de grootouders die ook hulp nodig hebben. De familie is erg arm. Margret gaat naar de st. Peters basisschool en zit in P1.

 

 


Naam kind (of: geen voorkeur)
evt vast en mobiel
Een maandelijkse incasso heeft onze voorkeur!

klik hier om meteen naar het machtigingsformulier te gaan.